Logo
lista2

NABÍDKA AKTIVIT PRO DĚTI A MLÁDEŽ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/24

Úvodní lekce kroužků jsou nezávazné a slouží k oboustrannému vyzkoušení vhodnosti kroužku. Proběhnou první dva týdny v říjnu, čas a den je uveden pod popisem dané aktivity. Další provozní informace naleznete na konci stránky.


SPORTÍK

Náplní kroužku je zábavnou formou působit na harmonický rozvoj dítěte po tělesné i duševní stránce. Kromě základů sportovních disciplín jsou hodiny zaměřeny na rozvoj pohybových schopností a dovedností v závislosti na věkových zvláštnostech dítěte. Důraz je kladen také na zdravotní problematiku formou kompenzačních cvičení (správné držení těla, prevence svalových disbalancí) Pokud chcete, aby Vaše dítě získalo kladný vztah k pohybu, případně se v budoucnu věnovalo sportu, je tato aktivita ideální cestou k nalezení jeho pohybových předpokladů.

Doporučeno pro věkovou kategorii 4 - 7 let.

Každé úterý od 15:20-16:15

První hodina proběhne 3.10.2023

Školné činí 1000 Kč/pololetí. Kapacita kroužku je 15 míst. V případě přihlášení nad kapacitu kroužku budou při uvolnění místa osloveni zájemci v chronologickém pořadí přihlášení.


DRÁČEK

Přípravka pro bojová umění je zaměřená na základní pohybový rozvoj a všerozvíjející cvičení s prvky bojových umění. Děti získají pružnost a ohebnost, správnou motoriku pohybu, orientaci v prostoru, zlepšení koncentrace a kázně. Díky tomuto druhu cvičení dochází u dětí nejen k pozitivnímu tělesnému vývoji, ale také ke kladnému rozvoji sebepojetí a zdravému zvyšování sebevědomí.

Doporučeno pro věkovou kategorii 5 - 8 let.

Každou středu od 15:30-16:30 Kroužek je v letošním školním roce opět realizován ve spolupráci s DDM Klíč Jaroměř-Josefov

První hodina proběhne 4.10.2023

Školné činí 1000 Kč/ pololetí. Kapacita kroužku je v letošním roce 15 míst. V případě přihlášení nad kapacitu kroužku budou při uvolnění místa osloveni zájemci v chronologickém pořadí přihlášení.

Kapacia kroužku je pro I. pololetí škol. roku 2023/24 naplněna.


DRAK

Jedná se o sportovní oddíl se zaměřením na výuku bojového umění ALLKAMPF-JITSU. Tento systém zahrnuje vybrané techniky z karate, juda,jiu-jitsu, aikido a z dalších stylů. Možností je skládání zkoušek na technické stupně (páskování) a účast v soutěžích.

Více o stylu ALLKAMPF-JITSU naleznetezde

Doporučeno pro věkovou kategorii 8 - 15 let.

Interní směrnici oddílu naleznete zde

Pondělí: 18:30-20:00 - pokročilí, Středa: 16:45-18:00

Úvodní trénink proběhne první týden v říjnu - 4.10.

Školné činí 1200 Kč/pololetí.


ŽÍŽALKA

Tanečně pohybový kroužek nejen pro rytmicky nadané děti. Ve výuce jsou zastoupeny prvky moderních a klasických tanečních prvků, pohybové hry při hudbě, zpívání a další aktivity.

Doporučeno pro věkovou kategorii 3 - 7 let.

Každý čvrtek od 15:15-16:00

Z důvodu nízkého zájmu se kroužek letos neotevírá.

Školné činí 1000 Kč/pololetí. Kapacita kroužku je 15 míst. V případě přihlášení nad kapacitu kroužku budou při uvolnění místa osloveni zájemci v chronologickém pořadí přihlášení.KROUŽEK SEBEOBRANY A BOJOVÝCH UMĚNÍ

Sportovní kroužek zaměřený na výuku sebeobrany. Kromě rozvoje pohybových dovedností bude důraz kladen zejména na rozvíjení schopnosti obrany v reálných situacích.

Doporučeno pro věkovou kategorii 7 - 13let.

Každé pondělí od 15:45 -16:45, Každý čvrtek od 16:00 -17:20

Z personálních důvodů kroužek nebude ve školním roce 2023/2024 otevřen.


CENY ŠKOLNÉHO A DALŠÍ INFORMACE

Poplatky za kroužky jsou stanoveny od října do ledna a od února do května. V září a v červnu dětské aktivity neprobíhají, stejně tak v období svátků a školních prázdnin. Minimální počet dětí pro otevření kroužku je 10, při nižším počtu přihlášených se kroužek neotevírá. Max. počet dětí v kroužku je 15. Rezervace do kroužků zasílejte na e-mail sskjaromer@seznam.cz

Školné za kroužky pro nejmladší děti je ve školním roce 2023/2024 jednotně stanoveno na 1000,- Kč/pololetí, vyjímku tvoří kroužky pro starší děti s delší časovou dotaci nebo kroužky zajišťované ve spolupráci s další organizací. Při přihlášení sourozenců poskytujeme slevu na školném ve výši 20% za každé další dítě. Stejná sleva je poskytována při přihlášení dítěte do více dětských kroužků (platí pouze u kroužků pro nejmenší děti, které jsou organizovány čistě ŠSK). Pro předběžné přihlášení stačí zaslat jméno a datum narození dítěte na e-mail uvedený v kontaktech. Platby přijímáme pouze na účet klubu - viz sekce "kontakty a platby". Vystavení potvrzení o platbě kroužku zajistíme na požádání. Školné za jednotlivé absence nevracíme, pouze při dlouhodobé nemoci či jiných vážných důvodech pro odhlášení vracíme poměrnou část školného. Přihlášky a další informace jsou k dispozici u lektorů kroužku.

Kroužky jsou určeny pro širokou veřejnost a probíhají v tělocvičně ZŠ Na Ostrově (vstup ze dvora - spodním vchodem pro žáky)

Na zkušební lekce si nezapomeňte přezuvky a oblečení na cvičení

Zde cvičíme

English
online: